สรุปข้อมูลสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
ลำดับที่ สถานประกอบการ ที่อยู่ โทรศัพท์
1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด 9หมู่4 ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170  088-3380844
2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระกลางทุ่ง ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม  081-5711705
3 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม เลขที่ 1 ต.กุดฉิม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม  
4 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนนางหงส์ 131 หมู่ 4 ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม  
5 องค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน 79 หมู่ 4 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 042056555 fax 042053555
6 สำนักงานเทศบาลตำบลนาหนาด สำนักงานเทศบาลตำบลนาหนาด ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 042-058028
7 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม 366 ม.13 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110  042-541154
8 ร้าน TP Center บ้านหัวดอน ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม  
9 ร้านเฟรชมาร์ท 135 หมู่ 8 ถนนชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 089-5764195
10 ร้านลาวัลย์เฟอร์นิเจอร์ 189 หมู่ 10 ถนนชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110  
11 ที่ทำการปกครองอำเภอธาตุพนม ที่ว่าการอำเภอธาตุพนม ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 042-541062
12 สำนักงานเกษตรอำเภอธาตุพนม สำนักงานเกษตรอำเภอธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม  061-0196446
13 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม สาขาอำเภอธาตุพนม 48 หมู่ 6 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110  042-541150
14 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอธาตุพนม 10 หมู่ 12 ถ.ชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 042-540543 fax 042-541282
15 บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาเรณูนคร 79 หมู่ 1 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170  
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร 99 หมู่ 9 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 042579416 fax 042579415
17 วิทยาลัยธาตุพนม วิทยาลัยธาตุพนม  
18 ห้องสมุดวิทยาลัยธาตุพนม วิทยาลัยธาตุพนม  
19 บริษัท ซีนเมล็ดพันธุ์ จำกัด สาขา 2  39 ถ.วงค์คำปาน ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร  081-3208136
20 บริษัท ดับเบิ้ลยูไอเอ็น อินดัสเตรียล จำกัด  55/2 ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  
21 อู่ธวัชบริการ 73 หมู่ 2 ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000  
22 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ  ตำบลน้ำก่ำ  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  042-540826
23 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทู้ 70 หมู่ 6 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 092-9424066
24 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนาด ต.นาหนาด อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 042-058016
25 สถานีใบยาดอนนางหงส์ 70 หมู่ 7 ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110  042-575384
26 สถานีใบยานาทาม 1 หมุ่ 6 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 042-531152
27 สหกรณ์การเกษตรธาตุพนม 45 หมู่ 1 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 042-541153
29 ที่ทำการไปรษณีย์ธาตุพนม 373 หมู่ 13 ถ.ชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 042-541159, 091-8628107
30 ที่ทำการไปรษณีย์เรณูนคร 108 หมู่ 9 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 042-579158
31 ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแร่ 448 หมู่ 8 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร 47230  
32 องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู 225 หมู่ 4 ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 โทร/โทรสาร 042-579554
33 องค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม  166 หมู่ 9 ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม   042-534594
34 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขาม หมู่ 9 ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170  
35 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น 109 หมู่ 6 ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170  
36 องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเหม้า ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110   
37 องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก  100 ม.12 ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130  042-060559
38 องค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ 132 ม.1 ต.คำพี้ อ.นาแก จ.นครพนม 48130   
39 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาเรณูนคร 111 หมู่ 3 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170  
40 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขานาแก 182/1 หมู่ 4 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130 042-571376 fax 042-571376-14
41 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาถ่อน หมู่ 2 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110  
42 สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำก่ำ 210 หมู่ 10 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 042-540185
43     สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุพนม     สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุพนม 88 หมู่ 2 ถนนพนมพนารักษ์ ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110     สำนักปลัดเทศบาล งานการเจ้าหน้าที่ โทร 042-541304 ต่อ 216 โทรสาร 042-541304 ต่อ 211
44 สำนักงานเทศบาลตำบลฝั่งแดง 193 หมู่ 8 ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110  042-058250 
45 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาธาตุพนม ถนนชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110  042-541118
46 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110   
47 บริษัทตรวจสภาพรถอาคเนย์ (ตรอ.) 4 หมู่ 6 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110  
48 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 121 ม.6 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม  042-541255
49 บริษัทแอดไวซ์ ธาตุพนม จำกัด 159 หมู่ 13 ถนนชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 โทร/โทรสาร 042-540101
50 ร้านเชียรคอมพิวเตอร์ 123 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 089-7136103
51 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำก่ำ  369 หมู่ 3  ต. น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 042-059237
52 แอดไวซ์ เรณูนคร (ร้านคลิกไอที) 133 หมู่ 3 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 042-528112
       
53 บริษัท มุกดาหารเพชรยานยนต์ จำกัด 394 หมู่ 3 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 042-674009 fax 042-674008
54 องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง  หมู่ 3 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม  042-531018
55 บริษัท ป.วัฒนาฮาร์ดแวร์ 2013 จำกัด 98/126-128 ถนนพระราม 2 ซอย 69 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150  086-3424371
56 ที่ทำการปกครองอำเภอเรณูนคร หมู่ 9 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 042-579416
57 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนนางหงส์ 103 หมู่ 3 ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตพนม จ.นครพนม 48110 086-2250027
58 องค์การบริหารส่วนตำบลพโคกสี หมู่1 ต.โคกสี อ.วังยาง จ.นครพนม 48160 tel/fax 042-551031
59 ร้านอิเล็กทรอนิกส์คอม 64/1 หมู่ 2 ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 087-2216966
60 ร้านสำเภาอิเล็กทรอนิกส์ 331/19 หมู่ 6 ถนนพนมพนารักษ์ ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 087-8588584
61 ร้าน TP PRO Service 332 หมู่ 5 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110  086-4502178
62 ร้านดิเรกการไฟฟ้า  81 หมู่ 3 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110  089-2818991
63 ร้านชัยอิเล็กทรอนิกส์ 51 หมู่ 4 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110  083-3636454
64 ร้านวุฒิชัยการไฟฟ้า 35 หมู่ 5 ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110  098-1498272
65 ร้านนิคแอร์ 46 หมู่ 7 ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110  084-7983553
66 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษาวัดพระธาตุพนม  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร 183 หมู่ 13 ถ.ชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110  
67 หจก. พงษ์สวัสดิ์ ซัพพลาย 91 หมู่ 3 ต.กุดฉิม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 089-4498435
68 ร้านแล็ปคอม  222 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110  085-6962547
69 ร้านแตงโมซาวด์ 187 หมู่ 13 ถนนชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110  062-3239564
70 ร้านต่ายอิเล็กทรอนิกส์ 135 หมู่13 ถ.ชยางกูร ต.ธาตุพนม  อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110  
71 หจก. ยิ้มเสมอ 1 หมู่ 12 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110  
72 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครพนม เลขที่ 3 ถนนอรัญญิกาวาส ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 042-5201983 fax 042-520199
73 อู่เก็ดยานยนต์ 96 หมู่ 2 ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110  089-9378379
74 อู่สายัณห์  146 หมู่ 2 ต.นาหนาด อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110  089-9213961
75 อู่ขาวการช่าง  49 หมู่ 7 ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 042-541020
76 สหการช่าง 6 หมู่ 13 ถนนชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110  081-5446943
77 นายไพศาล ลาภสาร 80 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110  087-2340540
78 อู่วิวัฒน์ธาตุพนม  112/2 หมู่ 9 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 081-3209599
79 อู่หมูบริการ  20 หมู่ 4 ถนนเรณู-พุ่มแก ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 086-2403920
80 อู่อานนท์เซอร์วิส 159 หมู่ 6 ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 099-6377668
81 อู่สมานคาร์แคร์ 15 ถนนโพธิ์ชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000  042-512498
82 นายอุทัย โพธิ์งาม 102 หมู่ 1 ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39350 084-9579419
83 อู่นิรุตเจริญยนต์ 9 หมู่ 3 ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 091-3686942
84 อู่สายทองเซอร์วิส 21 หมู่ 6 ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 083-6621701
85 อู่ช่างตู่ 215 หมู่ 4 ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 090-4571485
86 สุภิรมย์เซอร์วิส 5 หมู่ 18 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 061-0952902
87 บริษัท ดาวคะนอง ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด 161 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 096-3289145
88 นายมงคล ลาลัย 28 หมู่ 8 ต.โพนแพง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 085-1272270
89 หมีไดนาโม 62 หมู่ 12 ถนนนาแก-หนองฮี ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48161 089-7991609
90 ศรีนอเจริญยนต์ ถนนบายพาส ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110  
91 อู่นายอดุล 123 หมู่ 8 ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 084-9800735
92 เฮงบริการ 198 หมู่ 11 ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 093-2236982
93 อู่สมานการช่าง 314 ถนนสำราญชายโขง ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร  085-0065338
94 อู่ชนันการช่าง 100/1029 หมู่ 10 ถนนทรัพย์บุญชัย ซอย 8 ต.บางเมือง จ.สมุทรปราการ 10280 081-5582799
95 ร้านโจยางยนต์ 169 ถนนเลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร   
96 อู่ช่างวุธ 204 หมู่ 9 ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม  
97 อู่สุดใจยางยนต์ 97 หมู่ 4 ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี  
98 อู่ธนภัท เซอร์วิส 119 หมู่ 5 ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม  
99 อู่ช่างตุ๋มเจริญยนต์ 80 หมู่ 3 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม  
100 บุญเลิศหัวใจเพชร 215 ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม   
101 อู่แสงเจริญ 83 หมู่ 7 ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม  
102 บริษัท อีซูซุนครพนม จำกัด สาขาธาตุพนม  336 หมู่ 13 ถนนชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม  
103 อู่ ต.การช่าง  64 หมู่ 11 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม   
104 อู่โชคอภินันต์การช่าง 28 หมู่ 7 ต.นาหนาด อ.ธาตุพนม จ.นครพนม  
105 อู่ ส.การช่าง 49 หมู่ 9 ถนนธาตุน้อย-นาเหนือ ต.โพนทอง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม  
106 อู่ ส.เจริญการช่าง 13 หมู่ 1 ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร  
107 อู่ช่างเริง 78 หมู่ 1 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม  
108 อู่ช่างป๋องเซอร์วิส 109 หมู่ 3 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม  
109 หจก.ธุรกิจยางยนต์มุกดาหาร  29 ถนนชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
110 อู่ลินไดนาโม 129 หมู่ 279 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  
111 อู่สมิตาเจริญยนต์ 63 หมู่ 5 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม  
112 ร้านธีรภัทร์ ไดนาโม 73 หมู่ 7 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130  
113 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเรณูนคร 99 หมู่ 1 ถนนพระธาตุวิถี ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม  042-579318
114 ร้านนาแกอิเล็กทรอนิกส์ 648/1 หมู่ 4 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 089-5704988
115 ร้านเมืองแอร์ดี 19/19 ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 088-5324179, 086-0214329 fax 042-611702
116 บมจ.การบินไทย (อู่ตะเภา) 70/1 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130  
117 บริษัท CAS เปเปอร์มิลล์ จำกัด 64/3 หมู่ 3 ต.โพกรวม อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 036-531111
118 ทินกรณ์มอเตอร์ 315 หมู่ 13 ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 088-5152312
119 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนาแก 110 หมู่ 7 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130  042-571244
120 ราชาแอร์    
121 ร้านลูกหวายไดนาโม 99 หมู่ 2 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110  
122 ร้านวิรัตน์อิเล็กทรอนิกส์ 23 หมู่ 3 ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140  086-2246685, 062-3905423
123 ร้านเติ้งอิเล็กทรอนิกส์ & ออดิโอ้ซาวด์ 124 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ต.ธาตุพนมใต้ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110  087-2235063
124 โรงงาน ธาตุพนมกิตติสุขสันต์ พลาสติก จำกัด 69 หมู่ 5 ถนนบายพาส ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110  042-525170, 085-7589911
125 กรุงเทพการไฟฟ้า 2/9-10 ถนนศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  
126 ร้านณรงค์อิเล็กทรอนิกส์ 3/1 หมู่ 4 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130 042-571613
127 โรงพยาบาลเรณูนคร    
128 บริษัท ซีเอซโอโตพาร์ต จำกัด (บ้านโพธิ์) 64 หมู่ 2 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 038-577462
129 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48161  
130 หจก.คิดโคเคน 154 หมู่ 1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 02-3154820, 02-3154683
131 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขานครพนม 160/17 ถนนนครพนม-ท่าอุเทน ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 48000 042-501107 fax 042-501109
132 บริษัท ชินอี เมลทัล จำกัด 663 หมู่ 4 ถนนนิคมบางปู-เขตส่งออกซอย E6* ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 02-7094167
133 สำนักงานเทศบาลตำบลเรณูนคร

326 หมู่ 9 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170

 
134 สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ 111 หมู่ 6 ต.ธาตุพนมใต้ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 0420199708  
135 บริษัท ทียูแพ็ค จำกัด อ่อนนุช ซ.65 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 102503  
136 หจก. ทองเทคเอนจิเนียร์ริ่ง จำกัด 110/66 หมู่ 3 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180