<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=Ws/uf1agkf00Oi" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />
หน้าแรกติดต่อเรา
 
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

   ประชุมคณะกรรมการกำกับการประกัน
ประชุมคณะกรรมการกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร ครั้งที่ 2/2560 เพื่อหารือแ คลิก..
ลงวันที่ 2017-05-25
   สอบสัมภาษณ์สาขาการจัดการธุรกิจ
วันนี้ 15 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม โดย ดร.พันตรี โคมพิ คลิก..
ลงวันที่ 2017-05-15
   โครงการสืบสานประเพณีบุญมหาชาติ
วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดยท่านรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษ คลิก..
ลงวันที่ 2017-05-09
   โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
วันที่ 26-29 เมษายน 2560 วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยฝ่ายบริหาร ได้จ คลิก..
ลงวันที่ 2017-05-01
   อบรมคุณธรรมอัตลักษณ์
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนค คลิก..
ลงวันที่ 2017-04-25
   รดน้ำดำหัวผู้บริหาร
เราชาววิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีรดน้้ำดำหัว คณะผู้ คลิก..
ลงวันที่ 2017-04-12


แห่ขบวนถ้วยพระราชทานเนื่องในงานแข่งขันเรือยาว
Update : 2017-10-07
วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัย ...
คลิก...
[ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ] Next>>
 

Thatphanom College, Nakhonphanom University.
457 หมู่ 3 ถนน พนมพนารักษ์ ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

view